Skype客服帳號: ezfunds

為了即時幫您解決相關問題,特以Skype線上客服系統專人為您解答!

第一次使用線上Skype客服須知:

  • Step 1 安裝 Skype 軟體
  • Step 2 需已有 Skype 註冊帳號 沒注冊?按此
  • Step 3 Skype 已登入狀態
  • Step 4 點擊左圖加入

  • 週一~週五 上午9時至18時 提供Skype線上客服服務,春節期間暫停服務。

...............................................................................................................................................................................